موضوعات = ارتباطات آئینی
ارزیابی برنامه تربیتی پدیدۀ اربعین بر پایۀ تجارب زیستۀ زائران

دوره 29، شماره 2، آذر 1401، صفحه 190-153

10.30497/rc.2022.76522

محمود سعیدی رضوانی؛ فاطمه غلامی


از دین‌ورزی شادمانه و عید محور تا دینداریِ سوگوارانه و شخص محور (سیر تحولات بازنمایی آئین‌های دینی در مطبوعات سده‌ی اخیر تهران؛ مطالعه‌ی موردی: روزنامه اطلاعات)

دوره 29، شماره 2، آذر 1401، صفحه 312-263

10.30497/rc.2022.76525

مجید فولادیان؛ سید محمدمهدی واعظ موسوی؛ نجمه عرفانیان خدیوی؛ امین مجیدی فرد


درآمدی بر کارکردهای تمدنی زبان

دوره 29، شماره 2، آذر 1401، صفحه 370-343

10.30497/rc.2022.76527

شهناز کریمزاده سورشجانی؛ محسن الویری


ارزیابی طرح تربیتی حلقه‌های صالحین؛ مورد مطالعه شهرستان دزفول

دوره 29، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 171-133

10.30497/rc.2022.76185

احمد على قانع؛ میثم فرخی؛ سینا عصاره نژاد دزفولی


نقش شبکه‌های اجتماعی در باورپذیری مذهبی جوانان تهران مطالعه موردی: مراسم اربعین

دوره 28، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 652-629

10.30497/rc.2022.76102

محمد جواد محسن زاده؛ حسن درزبان رستمی؛ داود صفایی؛ سید محمود نجاتی حسینی


تغییرات آیین‌های سوگواریِ متوفی پس از کرونا و ارزیابی تاثیرات آن بر صاحبان عزا

دوره 28، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 90-67

10.30497/rc.2021.75811

مهری بهار؛ فائزه جبارپور