موضوعات = اینترنت و فضای مجازی
«ظرفیت‌سنجی نظریه ادراکات اعتباری برای سامان‌دهی نظریه بومی فلسفه فضای مجازی »

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1403

10.30497/rc.2024.240403.1767

سارا طالبی


تحلیل گفتمان پیام دینی آنلاین (مطالعه موردی: صفحه‌های اینستاگرام علیرضا پناهیان و حسن آقامیری)

دوره 30، شماره 2، آذر 1402، صفحه 625-652

10.30497/rc.2023.243989.1950

ابتسام رضوی دینانی؛ وحید عقیلی؛ حسن مسعودی


الگوی مطلوب حکمرانی آینده‌نگرانه و کاهنده آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی مجازی خارجی در ایران

دوره 30، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 205-238

10.30497/rc.2022.243928.1948

علی نوریجانی؛ حسین اسلامی؛ سید علیرضا افشانی؛ حسن دهقان دهنوی


راهبردهای مواجهه با آسیب‌های مصرف رسانه‌های اجتماعی برای خانواده

دوره 29، شماره 2، آذر 1401، صفحه 60-33

10.30497/rc.2022.76518

محمدرضا تقوی پور؛ عبدالله بیچرانلو


اجتماع گیم‌نت‌های ایرانی؛ ویژگی‌ها، امکانات و کارکردهای ارتباطاتی

دوره 29، شماره 2، آذر 1401، صفحه 262-221

10.30497/rc.2022.76524

مجتبی صمدی؛ مهدی محسنیان راد؛ هادی خانیکی؛ علیرضا حسینی پاکدهی


نقش هفت نظریۀ تاثیرگذار علوم اجتماعی و علوم سیاسی در فرآیند اقناع رسانه‌ای بین‌المللی گروه‌های تروریستی (مطالعۀ موردی: داعش)

دوره 29، شماره 2، آذر 1401، صفحه 342-313

10.30497/rc.2022.76526

هومن قاپچی؛ سید مهدی شریفی؛ علی اکبر فرهنگی؛ طاهر روشندل اربطانی


رابطۀ سواد رسانه‌ای و هوش اجتماعی کاربران شبکه‌های اجتماعی مجازی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران)

دوره 29، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 80-49

10.30497/rc.2022.76182

امیر جهانی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی


گفتمان‌های حاکم بر آموزش سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در ایران

دوره 29، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 254-223

10.30497/rc.2022.76188

سیما میربخش؛ محمد سلطانی‌فر؛ بهاره نصیری


نقد و بررسی مبانی فقهی سیاست جمهوری اسلامی ایران در پالایش فضای مجازی (فیلترینگ)

دوره 28، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 677-653

10.30497/rc.2022.76103

علیرضا هاشم زادگان؛ علی غلامی


تعریف و واکاوی مفهوم سواد فضای مجازی و نسبت سواد رسانه‌ای با آن

دوره 28، ویژه‌نامه اول؛ دین، رسانه و سواد رسانه‌ای، آذر 1400، صفحه 157-127

10.30497/rc.2021.75913

علی آزادی احمدآبادی؛ سعید فتحعلی؛ عبدالکریم خیامی


اثربخشی برنامه آموزشی ارتقا سواد رسانه‌ای بر دلزدگی زناشویی در زوجین پرمصرف فضای مجازی شهر اصفهان

دوره 28، ویژه‌نامه اول؛ دین، رسانه و سواد رسانه‌ای، آذر 1400، صفحه 195-158

10.30497/rc.2021.75914

امین رضوانی؛ سید اسماعیل موسوی


بررسی رابطه سواد رسانه‌ای و کنشگری فعال دینی در عرصه مجازی (مطالعه موردی: طلاب علوم دینی)

دوره 28، ویژه‌نامه اول؛ دین، رسانه و سواد رسانه‌ای، آذر 1400، صفحه 248-226

10.30497/rc.2021.75916

محمدحسین شعاعی


نگرش دانشجویان درباره اهمیت عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در افزایش سواد حریم خصوصی برخط

دوره 28، ویژه‌نامه اول؛ دین، رسانه و سواد رسانه‌ای، آذر 1400، صفحه 304-276

10.30497/rc.2021.75918

زهره عزیزی؛ صالح رحیمی؛ وکیل احمدی


تحلیل روش‌شناختی پژوهش‌های سواد اطلاعاتی در بافت کتابخانه‌های عمومی ایران IRAN

دوره 28، ویژه‌نامه اول؛ دین، رسانه و سواد رسانه‌ای، آذر 1400، صفحه 328-305

10.30497/rc.2021.75919

بتول کیخا


بررسی جایگاه رسانه‌های جدید در سیاست‌های اعلامی و اجرایی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران: مورد مطالعه فضای مجازی

دوره 28، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 210-179

10.30497/rc.2021.75815

سیدمحمدعلی شکیب؛ ناصر باهنر؛ سیدمحسن بنی هاشمی؛ بهرام علیشیری


بررسی ارزیابی دانشجویان دانشکده رفاه تهران نسبت به آموزش مجازی در دوران کرونا

دوره 28، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 274-247

10.30497/rc.2021.75819

میثم فرخی


مدینه فاضله مجازی؛ چارچوب نظری حکمرانی فضای مجازی جمهوری اسلامی

دوره 28، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 330-305

10.30497/rc.2021.75821

عزیز نجف پور آقابیگلو؛ حمید پارسانیا؛ علی اصغر اسلامی تنها


سناریوهای تغییر در سبک زندگی خانواده ایرانی با تأکید بر نقش‌آفرینی فناوری‌های نوین ارتباطی از دیدگاه خبرگان

دوره 28، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 374-331

10.30497/rc.2021.75822

بهاره نصیری