موضوعات = سینما
مؤلفه‌های گفتمانی موافق و مخالف قصاص در سینمای ایران

دوره 29، شماره 2، آذر 1401، صفحه 126-99

10.30497/rc.2022.76520

حمیدرضا دانش‌ناری؛ نرجس ملکی


مطالعه‌ای نئوفرمالیستی بر نمایش لحظۀ معجزه در سینما از دیدگاه مسیحیت

دوره 29، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 194-173

10.30497/rc.2022.76186

محمد جواد گهربخش؛ بابک سعداللهی؛ فرناز قره‌داغی؛ پدرام رستمی


طراحی الگوی ارزیابی اخلاق در سازمان‏‌های رسانه‌‏ای

دوره 29، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 318-287

10.30497/rc.2022.76190

سیدمحمدحسین هاشمیان


بررسی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جشنواره‌های بین‌المللی فیلم

دوره 28، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 533-503

10.30497/rc.2022.76098

علی رحیمی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ محمود عزیزی


ترسیم آینده‌های معنوی و فرهنگی جوامع بشری در پارادایم ترنس‌مدرن مطالعه موردی: تحلیل گفتمان انتقادی فیلم «پرسی جکسون و دزد صاعقه»

دوره 28، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 705-679

10.30497/rc.2022.76104

مهدی یعقوبی؛ علی اکبر فرهنگی؛ سید جمال الدین طبیبی


معیارهای هنجاری رسانه های جمعی؛ مطالعه تطبیقی نئولیبرالیسم و رویکرد امام خمینی (ره)

دوره 28، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 178-145

10.30497/rc.2021.75814

محمد رضا روحانی