موضوعات = سبک زندگی
تاثیر رهبری اصیل بر کیفیت زندگی کاری و دینداری درونی کارکنان از طریق شکل گیری جو اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1402

10.30497/rc.2023.13371.1567

محمد مهدی احمدیان دیوکتی؛ فاطمه فغانی پنبه زاری؛ رحمان غفاری


واکاوی سبک زندگی ترویجی در تبلیغات مصرفی خانواده‌محوربا نگاهی به آموزه های اسلامی

دوره 30، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 111-142

10.30497/rc.2022.242088.1863

محبوبه علیمحمدی


راهبردهای مواجهه با آسیب‌های مصرف رسانه‌های اجتماعی برای خانواده

دوره 29، شماره 2، آذر 1401، صفحه 60-33

10.30497/rc.2022.76518

محمدرضا تقوی پور؛ عبدالله بیچرانلو


بررسی جامعه‌شناختی تأثیر نوسازی اجتماعی بر گرایش زنان به تک‌فرزندی (مطالعه‌موردی: زنان متاهل 49-15ساله شهر تهران)

دوره 29، شماره 2، آذر 1401، صفحه 98-61

10.30497/rc.2022.76519

عصمت حیدری؛ باقر ساروخانی؛ افسانه ادریسی


الگوی عرفان مبارزه‌جو در اندیشه شهید مصطفی چمران

دوره 29، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 26-1

10.30497/rc.2022.76180

یعقوب توکلی؛ محمدصادق شهبازی‌راد


تقابل فرهنگی و دینی محتوای برنامه‌های غذایی ماهواره‌ای با اصول سبک ‌زندگی تغذیه‌ای ایرانی-اسلامی

دوره 28، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 118-91

10.30497/rc.2021.75812

غزاله حسنیان؛ سید محسن بنی هاشمی؛ عبدالرضا سبحانی


سناریوهای تغییر در سبک زندگی خانواده ایرانی با تأکید بر نقش‌آفرینی فناوری‌های نوین ارتباطی از دیدگاه خبرگان

دوره 28، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 374-331

10.30497/rc.2021.75822

بهاره نصیری