دوره و شماره: دوره 19، شماره 41، شهریور 1391، صفحه 1-240 

علمی-پژوهشی

کارکرد الگویی شخصیت‌پردازی بر مخاطب؛ مطالعه موردی عروسک باربی

صفحه 5-35

10.30497/rc.2013.1298

حسن بشیر؛ سید بشیر حسینی


منظومة فرهنگی؛ کاربرد استعارة منظومة شمسی برای ساماندهی سازمان‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 37-65

10.30497/rc.2013.1299

نادر جعفری هفتخوانی


«برزخ» یهودی-مسیحی شده در سینمای ایران

صفحه 67-93

10.30497/rc.2013.1300

محمد رضا جوادی یگانه؛ محمد آقاسی


رویکرد دوفضایی به آسیب‌های مجازی و دین: نگرش‌ها و تجربه‌ها

صفحه 95-127

10.30497/rc.2013.1301

سعید رضا عاملی؛ مجتبی حاجی‌جعفری


تحلیل ارتباط‌شناختی وبلاگ‌نویسی طلاب

صفحه 129-155

10.30497/rc.2013.1302

نعمت الله کرم‌اللهی؛ مجید مبینی‌مقدس


«بازنمایی خدا» در بلاگفای فارسی (تحلیل «الهیات مردم‌پسند مجازی اینترنتی» در ایران)

صفحه 157-194

10.30497/rc.2013.1303

سید محمود نجاتی حسینی


تبیین بنیان‌های نظری حاکم بر «ارزش‌های خبری» و «نظریة استفاده و خشنودی»؛ مقدمه‌ای بر مطالعة بومی خبر

صفحه 195-229

10.30497/rc.2013.1304

محمد صادق نصراللهی؛ محمد هادی همایون