دوره و شماره: دوره 29، شماره 2 - شماره پیاپی 62، دین و ارتباطات، آذر 1401 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه فارسی و انگلیسی

علمی-پژوهشی

ارائه الگوی مدیریت خلاقیت با رویکرد سرمایه اجتماعی در صدا و سیمای محلی اصفهان

صفحه 32-1

10.30497/rc.2022.76517

شیرین تبریزی؛ فائزه تقی‌پور؛ سعید شریفی؛ حمید دوازده امامی


راهبردهای مواجهه با آسیب‌های مصرف رسانه‌های اجتماعی برای خانواده

صفحه 60-33

10.30497/rc.2022.76518

محمدرضا تقوی پور؛ عبدالله بیچرانلو


بررسی جامعه‌شناختی تأثیر نوسازی اجتماعی بر گرایش زنان به تک‌فرزندی (مطالعه‌موردی: زنان متاهل 49-15ساله شهر تهران)

صفحه 98-61

10.30497/rc.2022.76519

عصمت حیدری؛ باقر ساروخانی؛ افسانه ادریسی


مؤلفه‌های گفتمانی موافق و مخالف قصاص در سینمای ایران

صفحه 126-99

10.30497/rc.2022.76520

حمیدرضا دانش‌ناری؛ نرجس ملکی


میزان و چگونگی هم‌فرهنگی دانش‌آموختگان مدارس اسلامی و سایر مدارس شهر تهران: با تاکید بر عوامل رسانه و مدرسه

صفحه 152-127

10.30497/rc.2022.76521

حسین دهقان؛ محبوبه پرتواعلم؛ ناصر باهنر


ارزیابی برنامه تربیتی پدیدۀ اربعین بر پایۀ تجارب زیستۀ زائران

صفحه 190-153

10.30497/rc.2022.76522

محمود سعیدی رضوانی؛ فاطمه غلامی


الگوی تعیین مسائل در فرآیندِ خط مشی‌گذاریِ سازمان‌هایِ فرهنگیِ بخشِ عمومی مطالعه موردی: سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری اصفهان

صفحه 220-189

10.30497/rc.2022.76523

محمد وحید صافی اصفهانی؛ محمدرضا عطاردی؛ محمدصادق نصراللهی


اجتماع گیم‌نت‌های ایرانی؛ ویژگی‌ها، امکانات و کارکردهای ارتباطاتی

صفحه 262-221

10.30497/rc.2022.76524

مجتبی صمدی؛ مهدی محسنیان راد؛ هادی خانیکی؛ علیرضا حسینی پاکدهی


از دین‌ورزی شادمانه و عید محور تا دینداریِ سوگوارانه و شخص محور (سیر تحولات بازنمایی آئین‌های دینی در مطبوعات سده‌ی اخیر تهران؛ مطالعه‌ی موردی: روزنامه اطلاعات)

صفحه 312-263

10.30497/rc.2022.76525

مجید فولادیان؛ سید محمدمهدی واعظ موسوی؛ نجمه عرفانیان خدیوی؛ امین مجیدی فرد


نقش هفت نظریۀ تاثیرگذار علوم اجتماعی و علوم سیاسی در فرآیند اقناع رسانه‌ای بین‌المللی گروه‌های تروریستی (مطالعۀ موردی: داعش)

صفحه 342-313

10.30497/rc.2022.76526

هومن قاپچی؛ سید مهدی شریفی؛ علی اکبر فرهنگی؛ طاهر روشندل اربطانی


درآمدی بر کارکردهای تمدنی زبان

صفحه 370-343

10.30497/rc.2022.76527

شهناز کریمزاده سورشجانی؛ محسن الویری


مقایسه تاثیر آموزش سواد رسانه‌ای مبتنی بر آیات قرآن کریم و مدل EC بر باورهای فراشناختی دانش‌آموزان دختر پایه هفتم شهرستان فراهان

صفحه 396-371

10.30497/rc.2022.76528

محمدتقی مبشری؛ مرتضی فراهانی؛ مهدیه اسفینی فراهانی