دوفصلنامه دین و ارتباطات علمی-پژوهشی شد.

 

به اطلاع اساتید، پژوهشگران و دانشجویان حوزه‌ی دین و فرهنگ و ارتباطات می‌رساند:

 

دوفصلنامه دین و ارتباطات بر اساس مجوز به شماره‌ی 3/155595 مورخ 26/07/1391  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به کسب رتبه‌ی علمی و پژوهشی شد. بر همین اساس، این دوفصلنامه از شماره‌ی 39 علمی-پژوهشی می‌باشد.